Incest og seksuelle overgreb 

 

Jeg har 24 års erfaring med behandling af børn, unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb.

 

Det har omfattende konsekvenser for et menneske at blive udsat for seksuelle overgreb.

 

Udover den voldsomme sorg og smerte, der påføres et menneske, der udsættes for seksuelle overgreb, lider den grundlæggende tillid til en selv og til omverdenen et alvorligt knæk.

 

En grundlæggende følelse af at være forkert, af skam, skyld, kropshad samt en bred vifte af mange andre alvorlige symptomer påvirker de fleste af livets områder.

 

Det er på det nærmeste ikke muligt at være sig selv.

 

For nogle mennesker bliver konsekvenserne omfattende. De psykiske og fysiske symptomer, og ofte hemmeligholdelsen af årsagen til disse, gør det vanskeligt at fastholde tilknytning til eksempelvis andre mennesker eller arbejdsmarkedet.

 

Mange oplever, at de ikke er blevet mødt med den "rigtige" anerkendelse, respekt og omsorg fra omgivelserne, når de har forsøgt at få hjælp.

 

Det er min erfaring, at så traumatiske oplevelser kan behandles i et nænsomt miljø, hvor den, der har lidt overgreb, gennem god kontakt afvikler sine traumer, udvikler sin selvforståelse og får genoprettet kontakten til sig selv og livet.

 

Sandplay, traumebehandling (EFT) og psykoedukation (viden om egne reaktioner) er i den forbindelse vigtige og givende behandlingsmetoder.  

Se Sandplay

 

For børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, er det endvidere en vigtig del af behandlingen at sikre, at de primære omsorgspersoner og dele af barnets professionelle netværk kan støtte barnet eller den unge bedst muligt.

Dette kan opnås ved, at den nødvendige viden og indsigt sikres gennem vejledning og rådgivning om barnets adfærd, tanker og følelser.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere om dine muligheder eller bestille tid.

 

 

Autoriseret psykolog Eva Byskov Poulsen © 2011 • Ladbyvej 39 • 8270 Højbjerg
tlf.: 21 84 00 62 • e-mail: mail@evapoulsen.dk

www.psykolog-aarhus.org
Medlem af Dansk psykologforening