Vold i forhold og familier

 

Psykisk og fysisk vold har alvorlige konsekvenser for et menneskes udvikling.

 

Området er fortsat behæftet med tabu og berøringsangst. Især i forhold til den psykiske vold oplever mange børn og voksne, at omgivelserne ikke forstår alvoren.


Jeg har igennem de sidste 24 år arbejdet meget med børn, unge og voksne, der har været udsat for psykisk og fysisk vold.

 

Grundlæggende udviser de fleste alvorlige symptomer i form af bl.a. meget lav selvfølelse, dyb forvirring, en følelse af at være forkert og en høj grad af angst. Evnen til at koncentrere sig og skabe overblik er alvorligt påvirket.

 

Behandlingen indebærer bl.a. genopbygning af tillid til sig selv og omverdenen, traumebearbejdning og psykoedukation, dvs. undervisning i lidelsens udtryk og årsager samt egnede måder at forholde sig til lidelsen på.

 

I forhold til børn, som udsættes for vold, er det en vigtig del af behandlingen at sikre, at de primære omsorgspersoner tilbydes indsigt og viden gennem vejledning og rådgivning, så de kan støtte barnet eller den unge bedst muligt.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere om dine muligheder eller bestille tid.

 

 

Autoriseret psykolog Eva Byskov Poulsen © 2011 • Ladbyvej 39 • 8270 Højbjerg
tlf.: 21 84 00 62 • e-mail: mail@evapoulsen.dk

www.psykolog-aarhus.org
Medlem af Dansk psykologforening