Pårørende

- til personlighedsforstyrrede mennesker, mennesker med psykopatiske træk og psykisk syge.

 

Jeg har igennem 24 år arbejdet med pårørende til personlighedsforstyrrede mennesker, mennesker med psykopatiske træk og psykisk syge.

 

Det er et meget kompliceret område, ikke mindst for den pårørende, som ofte oplever sig misforstået og ikke mødt med respekt og anerkendelse af omgivelserne, hverken i det private eller det profesionelle netværk.

 

Behandlingen omfatter bl.a. bearbejdning af relationens ofte traumatiske karakter gennem samtale, traumebehandling og psykoedukation, dvs. undervisning af den pårørende i lidelsens udtryk og årsager samt egnede måder at forholde sig til lidelsen på.

 

Det er alvorligt at være pårørende, og det påvirker ofte alle områder af ens liv negativt.

 

Den pårørende oplever ofte en høj grad af indre splittelse, der kan komme til udtryk i udsagn som f.eks.:

"Jeg ved det ikke er godt for mig, men jeg kan ikke overskue at passe på mig selv".

 

Forvirring ses ofte som en grundliggende tilstand, og den pårørende kan eksempelvis udtrykke "jeg kan ikke kende mig selv" og "jeg ved ikke, hvad der er op og ned". Dette er klassiske symptomer på, at man kan være viklet ind i en psykisk meget belastende relation.

 

Som pårørende til en psykisk syg er man alvorligt belastet og har ofte lært at tilsidesætte egne behov.

 

Prisen for at opgive egne behov kan være udvikling af depressive symptomer og/eller angst.

 

Mange har en lav selvfølelse, og de oplever, at det er svært at sætte grænser over for omgivelserne.

 

Det er vigtigt, at man som pårørende får helet sin egen sorg og traumer, så det kan blive legalt og muligt at drage omsorg for sig selv. Det er også vigtigt at få hjælp til at adskille den psykisk syges behov fra ens egne behov.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere om dine muligheder eller bestille tid.

 

 

Autoriseret psykolog Eva Byskov Poulsen © 2011 • Ladbyvej 39 • 8270 Højbjerg
tlf.: 21 84 00 62 • e-mail: mail@evapoulsen.dk

www.psykolog-aarhus.org
Medlem af Dansk psykologforening